Mobiliteit & mainport


Nederland is verreweg het dichtbevolkste land van Europa en staat op de vierde plek van dichtbevolkste landen in de wereld. Daarnaast staat Nederland in de top 5 van handelslanden in de wereld op basis van import, export en doorvoer. Dit benadrukt het belang van mobiliteit en mainport. Vervoer per lucht, land, rail en water zijn essentieel om die positie verder uit te bouwen. Hoe doen we dat met de beperkte ruimte? Welke gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen zijn nodig? Hoe passen we die in? Hoe verduurzamen we? Hoe bereiken we de klimaatdoelstellingen en groei? Kan Schiphol nog wel groeien? Hoe verbeteren we ons openbaar vervoer, metro's en spoorwegen?
Nieuwe interessant transport mogelijkheden dwingen ons na om verder na te denken. Wanneer zullen wegen uitgerust zijn met systemen waardoor electrische auto's kunnen opladen tijdens het rijden? Gaan we op korte termijn gebruik maken van de hyperloop en zo ja wat betekent dat voor onze mobiliteit? Zijn er dan nog wel korte afstand vluchten? Gaan we na de corona crisis terug naar het aantal vliegbewegingen van 2019? Wat betekent dat voor Lelystad airport?

Kortom veel vragen, belangen en uitdagingen waar nog lang niet alle antwoorden op voorhanden zijn. Eén ding staat echter vast we moeten blijven investeren in onze mobiliteit en mainport. Met name investeren in spoorwegen, tram, metro's en openbaar vervoer vragen goed projectmanagement, samenwerken tussen publieke en private partijen, innovatieve oplossingen en contracten. Salomo is ervaren in het managen van dit type projecten en begeleiden van deze uitdagingen. Het vraagt op een verbindende manier omgaan met de vele belangen die soms wrijven en schuren met elkaar en zorgen dat de betrokken gebiedspartners en stakeholders op een constructieve manier hun rol kunnen spelen om zo het uiteindelijke resultaat samen beter te maken. Dus of u nu een stationsgebied gaat renoveren, nieuwe spoorwegen gaat aanleggen, uitbreiding van metro en tram verbindingen, Salomo is uw partner.