Managen

In Nederland worden er naar schatting op jaarbasis ruim 350.000 projecten en programma's uitgevoerd en zijn er rond de 65.000 interim posities te vervullen. De manier waarop invulling gegeven wordt aan deze projecten, programma's en interim posities is bepalend voor het uiteindelijke succes. Recent onderzoek laat zien dat ruim 85% van de medewerkers aangeeft dat een leidinggevende, manager en directeur bepalend is voor de sfeer, prestaties en werktevredenheid. Investeer daarom in het vinden van een leidinggevende, manager en directeur die past bij uw mensen, organisatie en opgaven.
Salomo kan u helpen met het managen van en sturing, richting en leiding geven aan:

  • Programma's
  • Projecten
  • Contracten
  • Interim directie positie
  • Interim afdelingshoofd
  • Projectbeheersing

Salomo doet dit stevig op de inhoud en verbindend op de relatie, met duidelijke besluiten, strategisch anticiperend op kansen en bedreigingen en met aandacht voor de ontwikkeling van mensen. Zo behaalt u niet alleen de gewenste doelstellingen maar creëert Salomo meerwaarde in de ontwikkeling van mensen en het pakken van kansen om zo maatschappelijk meerwaarde te realiseren.
Een van de eerste stappen in een succesvolle samenwerking binnen een programma of project, is het opstellen van een samenwerkingsconvenant met de uitvoerende partijen. In dit convenant duiden we met elkaar wat samenwerken voor ons is, hoe we de samenwerking blijven onderhouden en ontwikkelen, wat we doen als de samenwerking onder druk komt te staan, wat we doen als we het niet eens zijn met elkaar en welke gedrag (kernwaarden) we nastreven.

De mensen van Salomo hebben een bewezen staat van dienst in het succesvol managen van, sturing, richting en leiding geven aan programma's, projecten en organisaties. De kracht van onze mensen is dat ze een dienende leiderschapsstijl hebben, gericht op het motiveren en het in hun kracht zetten van uw medewerkers. 

"Alleen maar ‘managen’ komt neer op de maatschappelijke ladder beklimmen en bovenaan ontdekken dat hij tegen de verkeerde muur staat."