Kiezen contractvorm

Een goede en doordachte start is het halve werk! Dit geldt zeker bij de keuze voor een contractvorm om uw opgave succesvol te realiseren. Het contract vormt het kader waarbinnen u samen met uw partner(s) de voorliggende opgave gaat realiseren. Daarom moet u een contractvorm kiezen welke past bij uw mensen, organisatie, opgave, risico's, doelstellingen, kansen, en context. Dit is maatwerk en verschilt per situatie. Dat wil zeggen dat voor opgave A contractvorm X met partner Y passend is maar in dezelfde organisatie opgave B een andere partner en contractvorm vraagt.

Salomo helpt u door middel van een uitgebreide scan om de juiste contractvorm te kiezen en de juiste aanbestedingsvorm te kiezen.
Deze aanbestedingsvorm is cruciaal om een goede samenwerking op te bouwen en de juiste partner te selecteren. Salomo ontwerpt hiervoor een maatwerk aanbesteding samen met uw organisatie. Een voorbeeld van een belangrijke stap in een aanbesteding is het kiezen van de selectiecriteria en de manier waarop u het proces met de gegadigden wil doorlopen. Gelijke behandeling is een absolute voorwaarde. Salomo helpt u hierbij door een probiteitfunctionaris in te zetten.

Naast de keuze voor de contractvorm en het aanbestedingsproces, biedt Salomo u de volgende diensten

  • Lid tenderboard en contractevaluatie
  • Lid beoordelingscommissie aanbestedingsproducten
  • Opzetten en begeleiden marktconsultatie
  • Probiteitsfunctionaris voor borging gelijke behandeling
  • Begeleiden aanbesteding