Energie & Utility sector


De energie & utility sector is volop aan veranderingen onderhevig. Bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen, veranderend consumenten gedrag, klimaatveranderingen en politieke invloeden. Dit vraagt strategische keuzes, grote investeringen, organisatorische aanpassingen, toekomstgerichte gebiedsontwikkeling en het uitvoeren van energie gerelateerde projecten. Salomo is uw partner om deze vraagstukken beet te pakken, elkaar te challengen en nieuwe inzichten aan te rijken. Juist onder veranderende omstandigheden brengt Salomo projectmanagement rust en richting in uw projecten.

Energie netwerk
Met de opkomst van zonne energie opgewerkt door zonnepanelen, windenergie opgewerkt door windmolens en windmolenparken, de wens om gascentrales en kolencentrales te sluiten, vindt een enorme verandering plaats in ons energie netwerk. Dit introduceert nieuwe uitdagingen zoals waar en hoe slaan we de energie op, kan het opslaan decentraal, krijgen we dan ook een decentraal energie netwerk, hoe financieren we de investeringen, hoe past dit in onze ruimtelijke plannen en hoe passen we ons energie netwerk aan? Alleen investeren in extra kabels en leidingen in de grond is niet genoeg en wellicht ook niet de enige of slimste oplossing. Ook moeten we niet vergeten om naar de veiligheid te kijken, kunnen laadpalen in een parkeergarage? Deze opgaven vragen vergaande samenwerking tussen publieke en private partijen, innovatie en nieuwe contractvormen. Salomo heeft niet alleen ervaring in het managen van dit type projecten maar ook in het helpen maken van een passende strategie, contracten en samenwerking.

Gas transitie
Nederland van het gas af is een vaak gehoorde uitspraak. Deze gas transitie is een grote opgave helemaal nu deze gelijk valt met de veranderingen in ons energie netwerk. Kunnen we waterstof benutten? Zijn er andere alternatieven? Wat betekent dit voor gebiedsopgaven en woningbouw? Hoe bouw je bestaande infrastructuur om en in welk tempo? Ook deze opgaven vragen vergaande samenwerking tussen publieke en private partijen, innovatie en nieuwe contractvormen voor projecten. Hier helpt Salomo projectmanagement u graag bij.