Sharing is caring


Salomo heeft een breed netwerk van professionals met jarenlange ervaring, unieke competenties en expertise. Dit netwerk delen we graag met u om de juiste mensen op de juiste plaats te organiseren. Daarnaast hebben we een aantal partnerschappen met collega project- en organisatiebureau's. Dus bent u opzoek naar specifieke professionals neem dan contact met ons op zodat we samen de juiste professional voor u kunnen inzetten.

 

Professionals voor de volgende vakgebieden kunnen wij u mee helpen:


 

Projectbeheersing

Integrale projectbeheersing is essentieel voor het vinden van balans tussen tijd, geld, scope en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk om de trends en ontwikkelingen te beschouwen. Wij kunnen u helpen met; manager projectbeheersing, adviseur projectbeheersing, projectcontroller, inkoper en kostendeskundige.

Risicomanagement

Aandacht voor het voorkomen van risico's en indien risico's optreden ze effectief te beheersen vraagt expertise. De risicomanagers van Salomo beschikken daarnaast ook over de ervaring om kansenmanagement in te brengen in uw projecten. Hoe sturen we op het verzilveren van kansen is dan de centrale vraag.

Planner

Salomo heeft planners die alle facetten van een planning beheersen zodat ze verschillende doorkijken kunnen maken. Ze kunnen vanuit hun expertise het project adviseren bijvoorbeeld over kritieke paden en beheersmaatregelen.

Communicatie

De mogelijkheden om mensen op de hoogte te houden van projecten zijn eindeloos, dit vraagt een duidelijke communicatie strategie en plan. Salomo heeft een aantal top communicatie managers en specialisten voor u beschikbaar.

Omgevingsmanagement

Ervaren omgevingsmanagers benutten de kennis van de stakeholders om input op te halen om plannen beter te maken. In veel projecten zijn meerdere gebiedspartners betrokken onze omgevingsmanagers zorgen dat de gebiedspartners goed aangehaakt zijn.

Geotechniek

In Nederland is veel kennis aanwezig op het gebied van de geotechniek, aangezien bouwen in grote delen van Nederland uitdagend is. Om tunnels, dijken, funderingen en constructies goed te bouw is specialistische kennis van de ondergrond nodig. Salomo heeft ervaren geotechneuten die u hierbij helpen.

HR(M)

Mensen maken het verschil daarom moet geïnvesteerd worden in HRM op projecten. Niet alleen in de werving en personeelsplanning maar ook in instrumenten die de tevredenheid verbeteren, presteren ondersteunen en de kennis vergroten en delen.

Projectondersteuning

Vaak onderschatten we de impact van goede projectondersteuning. De gezellige ontvangst bij de receptie, de lekkere lunch, de schone projectlocatie en het plezier van goede management ondersteuning dragen bij aan top prestaties.

Procesmanagement

Om met elkaar samen te kunnen werken in project is het belangrijk dat de processen soepel, uniform en benodigde kwaliteit leveren. Een procesmanager zet zich in om de procesvolwassenheid en kwaliteit te laten groeien.

Kwaliteit- en informatiemanagement

Om ons werk goed te kunnen doen binnen projecten, maken we steeds meer gebruik van systemen en de mogelijkheden binnen deze systemen. Een kwaliteit- en informatiemanager zorgt dat alle informatie beschikbaar is en blijft conform de benodigde kwaliteit en eisen.

BIM en System enginering

Virtueel bouwen ofwel Bimmen heeft de afgelopen haar intrede in projecten gedaan. Dit 3D model bestaat uit allerlei objecten waarin informatie gekoppeld is over de te bouwen constructie. Doel is om veiliger en efficienter te werken.

Jonge talenten en trainees in alle vakgebieden

Wij hebben met een aantal partijen een overeenkomst om WO geschoolde toptalenten met maximaal 3 jaar werkervaring tegen gunstige condities in te zetten voor uw projecten. Salomo en haar partners verzorgen de begeleiding.