Wijsheid is niet het voorkomen van uitdagingen, maar het vermogen om daar positief en constructief mee om te gaan.
Samen vooruit.

Salomo, projectmanagement en advies.


Contact

Salomo dynamisch Projectmanagementbureau en Organisatie Adviesbureau

Samen bedenken we oplossingen die vernieuwd zijn en passen bij de uitdagingen van deze tijd. Dit doen we aan de publieke kant, private kant en op het snijvlak tussen publiek en privaat voor grote gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke opgaven, complexe programma's en projecten, contract keuze en tenders. Gespecialiseerd in innovatieve contracten inclusief methoden en instrumenten om deze tot een succes te maken. Voorbeelden van deze innovatieve contracten zijn; alliantie, innovatiepartnerschap, publieke-private samenwerking, bouwteam en twee fasen contracten.

MANAGEN

Het managen van uw programma's en projecten is bij Salomo in ervaren handen. Net als kwartiermaken en interim management. 

De kracht van management by Salomo is vanuit een gedragen visie, strategie en plan de gewenste doelstellingen bereiken met daarbij maximale aandacht voor maatschappelijke meerwaarde.

 

 

ADVISEREN

   

Samen complexe vraagstuk of situaties doorgronden en voorzien van een helder en duidelijk advies daar is Salomo in gespecialiseerd.

Salomo heeft daar dynamische en innovatie producten en instrumenten voor ontwikkeld. Zo is vanuit de topsport een methode voor trainen op maat gemaakt voor het verbeteren van de governance bij projecten.

KIEZEN CONTRACTVORM

Om de juiste contractvorm te kiezen die past bij uw organisatie, mensen en type project moet een maatwerk proces doorlopen worden. Salomo begeleidt u bij elke stap in dit proces.

Salomo is gespecialiseerd in alliantie contracten, innovatiepartnerschap, bouwteam en twee fasen contracten.

TENDEREN

Salomo heeft een aantal diensten en instrumenten om uw tenderen succesvol te laten zijn. Van een doordachte tenderstrategie, een scherpe review van de tenderproducten tot aan het simuleren van een beoordeling. 

Doordat Salomo de publieke en private taal spreekt, is Salomo in staat om uw tenderproducten beter aan te laten sluiten bij de wensen van uw opdrachtgevers.

METEN & VERBETEREN

Hoe organiseer en faliciteer je leren en verbeteren? Salomo heeft daar verschillende diensten en instrumenten voor ontwikkeld. Van waarderend auditen tot challenge sessies en van projectevaluaties tot gate reviews. 

Bij een twee fasen contract, alliantie en innovatiepartnerschap is het belangrijk om door op de juiste manier te meten, de maatschappelijke meerwaarde aantoonbaar te maken.

COACHEN

Salomo coacht zowel op de inhoud als op gedrag van uw medewerkers. In een project kan Salomo coaching ook inzetten om vertrouwen op te bouwen, samenwerking te verbeteren, de cultuur te veranderen, of de sfeer te verbeteren. Goed samenwerken vraagt continue aandacht en investeren. Coaching helpt daarbij. 

Salomo levert ook coaching 'on the job' voor jonge talenten in stevige functies.

Een duurzaam partnerschap

We zijn trots op de resultaten die we elke dag bereiken met elkaar. Niet alleen op het eindresultaat maar ook op de weg die we samen hebben afgelegd om het resultaat te bereiken. We dagen elkaar uit, we inspireren elkaar, geven elkaar nieuwe inzichten en verruime onze blikvelden. Zo bouwen we een duurzaam partnerschap op.