over ons


SAMEN VOORUIT
In de veeleisendheid van onze maatschappij liggen uitdagingen besloten. Deze uitdagingen hebben effect op onze organisaties, projecten en besluiten. Het positief en constructief omgaan met deze uitdagingen maakt het verschil. Wel overwogen besluiten, succesvolle projecten, tevreden stakeholders en plezier. Salomo is opgericht om dit verschil samen met u te maken en deze uitdagingen op te pakken. 
Samen vooruit.

MISSIE
Salomo ziet graag een Nederland waar overheid, kennisinstellingen en private ondernemingen samen verder komen. Om zo een mooier Nederland door te geven aan toekomstige generaties. Waar Nederland tegen de stroom van juridisering in roeit om wereldleider te zijn in samen verder komen. Constructief en positief uitdagingen aanpakken noemt Salomo dat.

VISIE
In 2030 zijn de maatschappelijke benefits van projecten en organisatie gestegen en de maatschappelijke kosten gedaald. Overheden, kennisinstituten en private ondernemingen hebben manieren van samenwerken gevond die passen bij de uitdagingen in Nederland. Hier zet Salomo zich elke dag, elk project, elk advies en elke samenwerking voor in. Zo bereiken we duurzaam succes!

AANPAK
Salomo richt zich op vier sectoren en draagt met zes stappen bij aan duurzaam succes binnen deze sectoren.

 

De sectoren zijn:
1. GWW sector
2. Energie & Utility sector
3. Mobiliteit & Mainport sector

De cruciale stappen zijn:

1. Managen
2. Adviseren 
3. Kiezen contractvorm
4. Tenderen
5. Meten & Verbeteren
6. Coachen

Salomo is in januari 2020 opgericht door Guido Koolhaas. Guido heeft ruim 15 jaar ervaring in allerlei rollen, organisaties, overheden en projecten aan 'alle kanten van de tafel'. Zoals lid van beoordelingscommissie, reviewer tenderproducten, tender manager, begeleiding van aanbesteding, prohabiliteitsfunctionaris, bemiddelaar, coach, consultant, projectdirecteur, manager, projectleider en opdrachtgever. Door deze rollen zowel voor de publieke als de private kant uitgevoerd te hebben, weet Guido als geen ander de publieke en private wereld bij elkaar te brengen in unieke samenwerkingen.

Bijvoorbeeld in bouwteam, alliantie, innovatiepartnerschap en twee fasen contract of in complexe programma's en gebiedsontwikkelingen.

Meer informatie over Guido Koolhaas:

linkedin.com/in/guido-koolhaas-1983-salomo